autor:
Václav Štursa ml.
publikováno:
15.1.2021

BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 1.

PODÍVEJME SE NA 3D VARIOFLEX 1070 AIR i V DETAILECH

Běžně říkáme, že sklízecí mlátičky jsou statisticky „v akci“ 22 dnů v roce (během sklizně obilovin). Na některých velkých podnicích to dokonce může být ve vlastním regionu pouhých 10-12 dnů. Dnů plných stresu a tlaku. U těchto vysoce výkonných mlátiček je sebemenší technický problém … velký problém. Mnoho malých součástek může zastavit stroj. Podívejme se tedy na náš top model v detailech.

Přihaněč řady BISO 3D má mnoho zajímavých součástek při pohledu z blízka. Podívejte se na uložení „trubky“ v bočním disku s vyztužovacím plechem.

Mechanismus nastavení sklonu prstů přihaněče. Na řadě 3D pouze elektrické provedení s elektromotorem. Obsluhy mají tento prvek výbavy rády především v ležácích. Velmi snadno můžete seřídit úhel prstů v místech, kde si potřebujete přizvednout hmotu ze země nad prsty kosy. Manuální varianta již není dostupná.

Trubka přihaněče není klasická uzavřená, ale s otevřeným profilem a prolisovaná. Na žacích lištách CropRanger používáme plastovou ochranu proti navíjení stébel. Technické řešení, které vidíte na obrázku používáme již od roku 2015 a „ochrana proti navíjení“ je integrována do tohoto nového profilu. Používáme pouze a výjimečně pružné dvojprsty z pružinové oceli, které jsou uchycené pouze jedním šroubem – jednoduché řešení s možností rychlé výměny.

Na VF1270 a VF1230 máme jednodílné přihaněče. Vnitřní hvězdice mají některé komponenty z vysoce kvalitního plastu. Přihaněč má vestavěnou mechaniku předpětí a několik unikátních řešení, která jsou výsledkem mnohaleté zkušenosti s lištami o velkém záběru. Toto technické řešení jsme poprvé použili na žacích lištách Ultralight v roce 2015. Na modelové řadě 3D jsou přihaněče přepracovány především v detailech.

Typickým prvkem našich lišt jsou plně integrované boční kosičky s možností jejich zapnutí i v případě, kdy máme nasazené klasické děliče. Na obrázku je boční kosička v „parkovací“ poloze.

Na kosičce je nasazen žlutý ochranný a bezpečnostní kryt. Snadno ho můžete sejmout a uložit do držáků na zadní straně lišty (stejně jako je tomu na modelech CropRanger a Ultralight).

Na tomto obrázku je dobře vidět nové provedení skluzu na zrno. Může být obzvláště důležitý při sklizni slunečnice, ale nikoli pouze pro ni. Pokud postavíme kosičky do vertikální pracovní polohy, vytvoříme koridor, ve kterém zrno nemá kam vypadnout. Nemáme žádnou mezeru v bocích lišty v prostoru za kosičkami a máme velmi důkladně propracovaný skluz zrna s cílem udržet každé zrnko v liště a dostat ho do šikmého dopravníku kombajnu.

Na žací liště máme LED pracovní světla, která můžete zapnout/vypnout na tabletu.

Typickým charakteristickým rysem pro naše lišty je možnost nastavení sklonu, tedy úhlu žací lišty. Na obrázku vidíte dva hydraulické válce nad průběžným šnekem. Tato funkce je ještě více důležitá než tomu bylo v minulosti, protože její nastavení ovlivňuje všechny režimy práce (100% FLEX, 50%FLEX a PEVNÝ - 0%FLEX). Změnou úhlu žací lišty ovlivníme mnoho dalších věcí.

Aktuální nastavení úhlu žací lišty (naklopení na špičku) můžeme snadno vidět z kabiny mlátičky pohledem na horní uchycení šikmého dopravníku jak je vidět na obrázku. Úhel můžete plynule měnit během jízdy snadno stiskem tlačítka na dotykové obrazovce tabletu.

Spirály pružných prstů přihaněče jsou perfektně skryty v profilu trubky. A důležitým je fakt, že snadno můžete vyměnit profilovou trubku v každé sekci samostatně. Pokud stáhnete přihaněč i VARIO stůl zcela dozadu k průběžnému šneku, můžete snadno seřídit úhel pružných prstů přihaněče a docílit plynulého přísunu hmoty do mlátičky.

Potenciometr úhlu přihaněče v detailu. Žací lišty třídy 3D jsou první na trhu s automatickým antikolizním systémem BISO ReelAntiCollisionSystem.

Uložení ramene přihaněče na rámu žací lišty. Snímač úhlu přihaněče (pohyb nahoru/dolů) byl již zmíněn a dále zde vidíme hydraulické hadice pro vysunutí/zasunutí přihaněče.

Naši zákazníci potřebují výkonný přihaněč s prsty z pružinové oceli aby dostali úrodu domů. Můžete vysunout přihaněč dopředu a jít s ním před kosu a nebo naopak jak je vidět na obrázku můžete s ním jít dozadu blížeji k průběžnému šneku.

Za hydromotorem boční kosičky můžete vidět pákový mechanismus potenciometru horizontální polohy přihaněče. Můžete s přihaněčem hýbat dopředu/dozadu jak potřebujete. Automatika neustále „sleduje“ co děláte a v případě rizika kontaktu prstů přihaněče s kosou zastaví jeho pohyb.

Během práce můžete být s přihaněčem více než „agresivní“ a nebo jako v případě na obrázku je přihaněč pro stébla pouze oporou v okamžiku řezu kosy. Je důležité se dotknout plodiny jemně (ve vztahu k pojezdové rychlosti mlátičky) jinak se ztráty na kose mohou zvednout.

Všechny boční kosičky na žacích lištách třídy 3D mají hydraulický pohon. Můžete je zapnout/vypnout kdykoliv potřebujete pouhým stiskem tlačítka na tabletu v kabině mlátičky. A to i v parkovací poloze. V případě nějakého technického problému můžete vzít tablet, vystoupit z kabiny a díky spojení prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi můžete chodit kolem lišty, zapínat jednotlivé funkce a tak lépe a rychleji diagnostikovat problém.

Typické pro BISO – žluté plastové vedení (tzv. vodítka) bočních kosiček je fixováno ve dvou bodech pro lepší stabilitu a výkonnost.

Na levé straně přihaněče je elektromotor pro nastavení sklonu prstů (pod černým krytem) a na straně pravé je hydromotor pohonu přihaněče.

Hydraulický motor pohonu přihaněče je integrován do jeho nosné roury. Tím se eliminuje riziko navíjení sklízené hmoty na pohon přihaněče. Na obrázku můžete vidět plastový řetěz, který se stará o správné vedení hydraulických hadic.

Díky použití antikolizního systému BISO ReelAntiCollisionSystem používáme speciální dvojité hydraulické válce. Horní pístnici ovládá řidič, dolní AUTO mód.

Nerezový průběžný šnek s centrálním uložením má neskutečnou průchodnost. Je velmi snadné nastavit výšku průběžného šneku a kinematiku jeho palců. Pohon je z obou stran. To tedy znamená, že VF1070 má dva šneky o délce pouhých 5.35m (s pojistnou třecí diskovou spojkou na hnací hřídeli šneku na obou stranách). Díky použité technologii v naší výrobě jsou průběžné šneky BISO perfektně vyvážené.

Na tomto snímku je dobře vidět, jak se bočnice lišty pohybuje s VARIO stolem. K dispozici je úctyhodných 800mm.

Na tomto obrázku vidíme boční kosičku ve vertikální (pracovní) poloze. Plechy za kosičkou vytváření „koridor“, který plynule směřuje sklízenou hmotu bez ztrát z prostoru kosy až k průběžnému šneku.

Výměna palce průběžného šneku včetně plastové objímky je velmi snadná. BISO používá plastová uložení – objímky, které se dají otevřít a vyměnit aniž bychom museli demontovat hřídele (často se hovoří o dvoudílné objímce). Průběžný šnek má značnou výkonnost a především vyšší životnost než jiná konstrukční řešení.

Pod hydraulickým válcem přihaněče je umístěn šroub výškového nastavení průběžného šneku. Můžete velmi rychle změnit nastavení šneku pokud vjedete do jiné plodiny a nebo se podmínky sklizně dramaticky změní.

Pracovní LED světla pro práci v noci.

Na pravé straně snímku je červená bezpečnostní klapka hydraulického válce zvedání přihaněče, která mechanicky zajistí přihaněč ve zvednuté poloze během údržby či servisu.

Řidič má perfektní přehled jako na standardní VARIO liště.

A stejný výhled na pravou stranu.

Pokud pracujete v PEVNÉM (0%FLEX) módu, nepoznáte rozdíl oproti standardní VARIO liště (2D kategorie).

Během jízdy můžete měnit polohu VARIO stolu. V těžkých podmínkách osádky pracují s VARIO stolem systematicky podle toho, jak se situace v porostu mění před mlátičkou.

Na obrázku vidíte VARIO stůl vysunutý v přední pozici. Tato poloha není vhodná pouze pro řepku. Mnoho osádek žacích lišt BISO používají tuto strategii ve vysokých porostech nebo naopak v oblastech s výskytem kamení. Při tomto nastavení lépe vidíte a slyšíte, co jde do mlátičky. Na bočních plastových krytech vidíte velmi dobře i při pohledu z venku „kde“ se VARIO stůl právě nachází.

Pšenice, vysunutí VARIO stolu +160mm, rychlost 7km/h. Přihaněč je pšenici pouhou lehkou oporou nad kosou v okamžiku řezu. Tok hmoty do mlátičky musí být plynulý.

A pohled na již zmíněné boční plastové kryty, na kterých okamžitě poznáte, kde se VARIO stůl nachází. Osádka má přesnou hodnotu vysunutí na obrazovce tabletu.

A vše dohromady v akci.

S antikolizním systémem BISO ReelAntiCollisionSystem v AUTO režimu – je to velký krok dopředu z pohledu osádek. Chrání pružné prsty přihaněče a současně i kosu včetně jejího pohonu.

Potenciál VARIO stolu na žacích lištách třídy 3D je značný. Ve spojení s průběžným šnekem vám dává značný potenciál za každých sklizňových podmínek.

Na tomto obrázku vidíte VARIO stůl zasunutý zcela dozadu. VARIO je nerezové (typické pro BISO) ale konstrukčně jiné než je tomu u žacích lišt kategorie 2D z důvodu FLEX modulu v přední části.

Děliče jsou plně nastavitelné. Pšenice na fotografii je malá jako ječmen, ale v případě vysokého porostu pšenice nebo žita s výskytem zeleného materiálu silných plevelů, můžete aktivovat na několik sekund boční kosičku pro uvolnění prostoru kolem děliče je-li to zapotřebí. Kosička může být i v parkovací poloze jako je tomu na snímku. Musíte pouze sejmout žlutý ochranný kryt.

V PEVNÉM (0%FLEX) režimu je rameno s převodovkou kosy v horní poloze a vidíme ho skryté pod černým plastovým krytem jako je tomu v tomto případě.

Označení AIR i na boku lišty znamená, že žací lišta má vzduchové odpružení nosníku kosy a všechny inteligentní funkce včetně patentovaného snímání tlaku na půdu pod kosou.

Jak již bylo zmíněno, systém VARIO je zcela přepracovaný. Jednoznačnou novinkou je použití rolen. Nyní je mnohem snažší pohnout s VARIO stolem a především doseřídit vůle na výsuvu varia.

Stavitelné rolny jsou novým konstrukčním prvkem na žacích lištách BISO.

Na této liště není dech beroucí pouze výsuv VARIO stolu. Kosa může být vysunuta o 980mm dopředu od průběžného šneku, ALE a to je velmi důležité, může být zatažena zpět na pouhých 180mm od šneku. A to je etalonem v tomto segmentu a více než důležité pro sklizeň plodin s krátkým stéblem jako je ječmen a další komplikované prodiny.

Trvalo to několik roků, ale je to tady. Nejlepší VARIO na trhu s integrovaným FLEX modulem, s kosou na vzduchovém polštáři a inteligentními funkcemi vycházejícími ze snímáním tlaku na půdu pod žací kosou. Takovou technologii si můžete koupit pouze od firmy BISO.

Podlaha je z hardoxových plechů. Na obrázku můžete vidět čistou konstrukci VARIO stolu na rolnách.

Nosník kosy je uchycený na paralelogramu každých 900mm. Zdvih systému (FLEX modulu) je 170mm a díky paralelogramu je úhel kosy (dvojprstů) stejný za každé situace pohybu kosy a činí 10 stupňů.

Tmavě červené jsou hardoxové pláty, černý je plaz, který se používá v PEVNÉM (0% FLEX) módu. Na modelu VF1070 máme 4 kopírovací plazy. Na obrázku je žací lišta již v režimu PARKING (trailer), to znamená, že je připravena na uložení na vozík. Černé kopírovací plazy jsou automaticky zataženy.

FLEX modul a paralelogramy jsou plně integrovány do podlahy VARIO stolu. Na levé straně snímku je vidět pravé krajní rameno FLEX modulu, které drží převodovku kosy.

Stejné rameno na druhé straně s ochranným plazem hlavy kosy a se speciálním držákem děliče s rychloupínacím mechanismem. V režimu FLEX se všechny tyto komponenty aktivně pohybují na vzduchovém odpružení.

Na tomto snímku je dobře patrné, jak jsou paralelogramy integrovány do podlahy VARIO stolu. Kopírovací plazy jsou spouštěny.

Tento standardní kopírovací plaz se používá pouze v PEVNÉM (0%FLEX) režimu. Pokud se přepnete do FLEX módu, všechny 4 plazy se automaticky zatáhnou.

Na tomto snímku vidíte VARIO stůl zatažený zcela dozadu a kopírovací plaz (vnitřní pravý) ve spodní spuštěné poloze.

Vnější kopírovací plaz na pravé straně ve spodní (pracovní) poloze.

A pohled na stejný kopírovací plaz zepředu.

Na tomto snímku můžete vidět, že levý vnitřní kopírovací plaz je zatažený (v horní poloze). To znamená, že lišta je ve 100%FLEX režimu nebo v PARKOVACÍM (trailer) módu. V levém žlutém plastovém plazu nosníku kosy je integrován snímač tlaku na půdu. Klíčová součástka BISO FLEX modulu.

Nosník žací kosy v aktivovaném FLEX režimu. V módu 100%FLEX se nosník kosy spustí dolů. Pružné plechy za kosou jsou z vysoce kvalitní pružinové oceli.

Všechny 3D VARIOFLEX AIR i vyrobené v roce 2020 jsou vybaveny sadou Schumacher. To znamená Schumacher kosou, dvojprsty a speciální přechodovou hlavou kosy BISO.

Typické pro Schumacher systém – každá druhá žabka je otočená.


Kosa v provedení Schumacher bude lepším řešením v kamenitých oblastech a nebo v případech s agresivním využitím modulu FLEX. Pro zákazníky, kteří preferují vysoce kvalitní dvojprsty BISO nebude problém kdykoliv namontovat BISO provedení.

Na kraji v místě pohybu hlavy kosy máme tři speciální zesílené dvojprsty (černé) jak je dobře patrné na snímku.

A opět další pohled na tři speciální Schumacher dvojprsty v kombinaci s přechodovou hlavou BISO pro kosy Schumacher. Páka kosy a převodovka kosy jsou standardní BISO.

Flexibilní nosník kosy na FLEX modulu s osazenou sadou Schumacher. Na tomto obrázku můžeme velmi dobře vidět, jak přihaněč pracuje.

A ještě jednou pohled na speciální tři černé dvojprsty na kraji kosy. Firma Schumacher normálně používá v oblasti hlavy kosy dva upravené dvojprsty (mají uříznutou horní část). Naše řešení je více robustní a především stabilní.

Prsty přihaněče jsou z pružinové oceli. Takže mohou snadno poškodit kosu v případě kdy se dostanou mezi žabku a ostří dvojprstu na FLEX modulu. V tomto případě nový antikolizní systému BISO ReelAntiCollisionSystem pracuje velmi dobře a je plně automatický.

… více uvidíte v pokračování „BISO 3D - Perfektní v detailu“ DÍL 2.

Více o žacích lištách 3D VARIOFLEX AIR ihttp://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení: http://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

 

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.

BISO - SOJAFLEX
Adaptér pro sklizeň sóji od firmy BISO byl od roku 2005 nabízen v pracovní šířce do 9 metrů. Tento výrobek se zaměřuje na všechny značky sklízecích mlátiček s žacími lištami v provedení...

Pokračování zde.

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.
Žací lištu 3D VARIOFLEX AIR i testujeme na naší mlátičce od roku 2017, ale tento rok jsme na naše CR9090 SmartTrax pověsili sériový kus z výroby 2020, model...

Pokračování zde.

 

 

Video 


 


 


 


 


 


 


 

 

<< zpět

 

více článků zde
BISO Česká republika BISO Schrattenecker, odštěpný závod   Čebín 444, 664 23 Čebín, Czech republic IČ: 06500277 / DIČ: CZ684283486   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Sedlec 338, 691 21 Sedlec u Mikulova, Česká republika
BISO Slovenská republika BISO Schrattenecker, s.r.o.   Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia IČ: 36747343 / DIČ: SK2022361649   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Ul. 1. Mája, SK - 947 01 Hurbanovo, Slovensko