autor:
vomela
publikováno:
24.11.2022

Nesené secí stroje Weaving GD

Přehled modelové řady GD

Modelovou řadu GD v neseném provedení (písmeno M) tvoří dva modely GD3000M a GD4000M, tedy od 3 do 4 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem. Oba využívají secí botky GD pro výsev do nezpracované půdy, tedy třídy No-Till s hydraulickým přítlakem.

V první řadě je třeba říci, že nesené modely používají stejnou technologii jako velké tažené modely pouze usazenou do neseného rámu. Zásobník má objem 1600 litrů a v případě verze s přehnojováním/druhou plodinou je rozdělen na 800/800, tedy napůl. V 3m provedení má stroj hmotnost 1800kg, ve 4m provedení 2500kg. To dává přítlak na jednu secí botku o velikosti 200kg.

Pro 3m provedení je požadován aspoň traktor o výkonu 120 koní. Elektronika je použity v provedení RDS Artemis Lite se snímáním pojezdové rychlosti přes GPS. Model GD4000M je samozřejmě ve sklopném provedení.

Dále jsou tyto stroje zpravidla osazeny aplikátorem pro mikro výsev (malých semen, mikro granulí a nebo standardních granulí). Umožňují tedy dle specifikace stroje uložit několik druhů osiva či v kombinaci s hnojivem během jednoho přejezdu do zpracované i nezpracované půdy.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Náš příběh - WEAVING

Od založení v roce 1983 je společnost Weaving Machinery vedena stále stejnou základní myšlenkou: nabízet stroje špičkové kvality za rozumnou cenu. A tuto filosofii ctí rodinná firma dodnes.

Nakupujeme ty nejlepší materiály za rozumné ceny od dodavatelů – evropských specialistů ve svém oboru. Výroba a montáž probíhá ve výrobním závodu v Eveshamu, kde se vyrábějí vyspělé zemědělské stroje.

Dlouhodobý vztah továrny Weaving se svými zákazníky a dodavateli je klíčovým předpokladem pro dlouhodobý růst a úspěch v tomto segmentu strojírenství.

Zkušený tým techniků a dílařů je základním předpokladem spokojenosti zákazníků se stroji Weaving a po celou dobu jejich dlouhé životnosti.

Vývoj secího stroje řady GD

Weaving Machinery vstoupil na trh bezorebných secích strojů před 25 léty a to dovozem secích strojů Krause. Dvoudisková výsevní botka se stal velmi populárním mezi zemědělci počátkem devadesátých let. Ve snaze vyhovět požadavkům farmářů z Velké Británie firma vyvinula Big Disc Drill (velký diskový secí stroj), kterým dále zdokonalila dvou-diskové výsevní ústrojí.

Díky nepřetržitému dolaďování a dalšímu vývoji technologie koltru, společnost Weaving Machinery vyvinula a patentovala výsevní botku řady GD, kterou lze použít do všech technologií zpracování půdy. Pro GD kolter je příznačné minimální narušení půdní struktury a z toho plynoucím nízkým tahovým odporem a z toho plynoucí doslova excelentní životností.

Jednou z hlavních a klíčových výhod secích strojů řady GD je schopnost přizpůsobit se různým technologiím zpracování půdy, různým typům půdy a půdních podmínek. Toto řešení umožňuje majitelům pracovat v bezorebném režimu zero-till a současně i dle tradičních postupů zpracování půdy. Zkušený tým servisních techniků a dílařů zajistí strojům Weaving potřebnou technickou podporu nutnou pro perfektní funkci, dlouho životnost a z toho plynoucí spokojenost majitelů.

Jak funguje kolter

Technologie na které jsou postaveny secí stroje řady GD s koltrem vychází z dvoudiskové výsevní jednotky. Disky jsou odkloněny o 25°od vertikální osy výsevní jednotky, která se může pohybovat na centrálním čepu. Větší vnější disk otevře půdu, vytvoří drážku zatímco menší disk pozvedne horní část skývy tak, aby se vytvořil prostor pro přesné uložení osiva. Tento postup eliminuje utužení bočnic drážky, je více efektivní/méně energeticky náročný a konzistentní.


Po vytažení zajišťovacího kolíku lze velmi snadno vyjmout výsevní trubici.

Přizvednutá půda je přitlačena na osivo zatlačovacím kolečkem a výsevní drážka uzavřena. Zatlačovací kolečko současně funguje jako hloubkové kolečko diskové výsevní botky. Pracovní hloubku snadno nastavíme přesunutím jednoho čepu v kombinaci otvorů a to v rozsahu 16-144mm a to vždy po 16mm. Koltrové/diskové výsevní jednotky mají hydraulický přítlak až na 300kg, což zaručuje dobré kopírování a schopnost udržet nastavenou pracovní hloubku v různých podmínkách.


Disky jsou odloněny o 25° od vertikální osy výsevní jednotky a jejich držák se otáčí kolem čepu ve směru tahové línie.

Díky velmi jednoduché a konstrukci koltrů s rozestupem řad výsevních jednotek o hodnotě 1m je tento výsevní systém schopen pracovat i za velmi složitých podmínek. Tento adaptivní systém lze použít na všech systémech zpracování půdy a všech typech půdy.

Nesený model GD

Popis stroje

Nesené modely jsou kompaktní, flexibilní a snadno se s nimi manévruje na farmách všech velikostí. Štíhlý zásobník o objemu 1600 litrů zajišťuje dostatečnou výkonnost.

Stroje jsou osazeny snadno přístupným výsevním ústrojím a elektronikou RDS Artemis Lite s jednoduchou a rychlou kalibrací. Uzavřený hydraulický okruh odpružení výsevních jednotek zajišťuje přítlak 200kg pro každou výsevní jednotku důležitý pro dosažení konstantní pracovní hloubky. Doporučený je výkon traktoru od 120 koní a výše.

Standardní specifikace

Zásobník o objemu 1600 litrů, RDS Artemis Lite ovládání s GPS přijímačem pro změření pojezdové rychlosti a monitorování polohy, hydraulicky hnaný ventilátor. Dvoudisková výsevní jednotka – kolter s meziřádkovou vzdáleností 166mm, pracovní a silniční osvětlení včetně světla v zásobníku, rošt v zásobníku.

Přehled modelů


Výbava na přání

• Hydraulické znamenáky

• Slug/OSR aplikátor (130 litrů)

• i-con ovládání

• iSOCAN GPS ovládání (upgrade)

• Avadex aplikátor (240 litrů)

• Dvojité pre-emergentní znamenáky

• Přední zásobník na hnojivo

• Slug Pellet váleček pro Avadex aplikátor

• Kombinace osivo a hnojivo

• Bezvzduché pneu (upgrade)

• Škrabky na kola

• Ochrana proti kamenům


Výsevní ústrojí typu Accord má elektrický pohon a je výrazně zvýšena jeho kapacita.


Hydraulicky hnaný ventilátor nasává vzduch přes chladič hydraulického oleje.

Osivo a hnojivo

Secí stroje Weaving GD s přihnojováním používají stejné klíčové komponenty jako stroje bez přihnojování.

Nesené stroje používají stejný rám s dvojicí zásobníků o objemu 2.800 litrů s rozdělením v poměru 50/50. Samostatné dávkovací jednotky posílají do výsevních jednotek rozdílné materiály, které se promíchají dříve, než jsou uloženy do půdy. Nesené modely s přihnojováním používají monitorovací systém RDS Full Artemis s GPS snímáním pojezdové rychlosti. Každá dávkovací jednotka je schopna samostatného variabilního dávkování.


Nesený model WEAVING GD3000M s přihnojováním.

Tažené secí stroje s přihnojováním rovněž využívají stejný rám jako stroje bez přihnojování a jsou osazeny zásobníkem rozděleným v poměru 50/50 o objemu 5.000 litrů. Samostatné výsevní jednotky dávkují osivo či hnojivo a dopravují ho ke koltrům, kde se materiály smíchají ve výsevní botce před uložením do půdy. Tažené modely s přihnojováním používají řídící systém RDS iSOCAN s GPS snímáním pojezdové rychlosti. Dávkovací jednotky jsou snadno přístupné a jsou schopny samostatného variabilního dávkování.

Tažený model GD300T má zásobník o objemu 4.000 litrů pro osivo a hnojivo jako standardní výbavu. Všechny ostatní tažené modely mají zásobník o objemu 5.000 litrů na osivo a hnojivo dostupný v rámci výbavy na přání. Model GD8001T je dodáván pouze ve variantě bez přihnojování.

Uložení osiva

GD kolter (dvoudisková výsevní jednotka) je schopna přesně uložit širokou paletu osiv při dodržení konstantní pracovní hloubky. Osivo je dopravováno mezi dva disky kolteru přímo na dno otevřené výsevní drážky. Výsevní koltrové jednotky jsou nezávisle uloženy a mají hydraulický přítlak s cílem udržení každé výsevní jednotky v kontaktu s půdou. Půdní nerovnosti, překážky a zvlnění povrchu nejsou důvodem pro nepřesné uložení osiva.

Poškození půdy

GD kolter nabízí výjimečně šetrné zacházení s půdou oproti jiným bezorebným systémům na trhu. Konstrukce kolteru eliminuje možnost vynesení čerstvé půdy na povrch a tím brání vzcházení semen plevelů. Hlavní vnější disk prořízne půdu, zatímco menší disk ji nadzvedne vytvoří štěrbinu pro uložení osiva dříve, než je půda opět přimáčknuta do původního stavu.

Plodiny

Výbava na přání

Aplikátory

Různé varianty jsou k dispozici a je možné je namontovat na secí stroje řady GD a tím umožnit klientovi realizovat jeho specifické zadání.


Nesený model používá stejné technologie jako model tažený.

Turbo Jet i-CON

Stocks Turbo Jet s kapacitou 240 litrů je univerzální a přesný pneumatický aplikátor napájený napětím 12V pro dávkování a rozhoz většiny malých semen. Tento aplikátor se často používá pro aplikaci Avadexu a pelet proti slimákům. Pro aplikaci těchto látek se běžně používají samostatná zařízení. Aplikátory se konfigurují pro různé pracovní záběry.

Stocks Rotor Meter aplikátor

Stocks Rotor Meter aplikátor má objem 130 litrů a umožňuje přesně a bezpečně aplikovat standardní a mikro granule a malá semena. Řídící jednotka pojezdové rychlosti (ESC) tohoto aplikátoru využívá snímač GPS pro automatické stanovení dávky v závislosti na pojezdové rychlosti stroje. Nadávkované množství aplikovaného materiálu se dostane do venturiho trubice výsevního ústrojí s podporou vzduchu a takto je zajištěna konstantní dávka. Kombinace materiálů je míchána již v dávkovací jednotce a společně dopravována do secí jednotky – koltru.


Jedna z variant montáže aplikátoru.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Další zajímavé články:


Tažené secí stroje Weaving GD
Modelovou řadu GD v taženém provedení (písmeno T) tvoří 6 modelů od GD3001T až po GD8001T, tedy od 3 do 8 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem v koncepci „vše“ před zadní nápravou...

Pokračování zde.


Secí stroj Weaving GD6000T
Model secího stroje WEAVING GD6000T je předchůdcem dnešního modelu GD6001T od kterého se konstrukčně zásadně odlišuje. Ovšem technologicky využívá celou řadu stejných technických řešení. Pojďme si je ukázat na stroji, který byl vyroben v roce 2017...

Pokračování zde.

 

Nabídka produktů Weaving:


Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Nesené modely jsou kompaktní, flexibilní a snadno se s nimi manévruje na farmách všech velikostí. Štíhlý zásobník o objemu 1600 litrů zajišťuje dostatečnou výkonnost. Stroje jsou osazeny snadno přístupným výsevním ústrojím a elektronikou RDS Artemis Lite...

Pokračování zde.


Bezorebný NO-TILL secí stroj tažený Weaving GD-T
Tažené modely jsou dostupné v záběrech 3-8m pracovní šířky což umožňuje uspokojit potřeby velkých podniků a službařů. Zásobník o velikosti 5000 litrů nabízí zákazníkům dostatečnou kapacitu se snadným přístupem k výsevnímu ústrojí s ovládáním RDS iSOCAN...

Pokračování zde.

Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Tato kompaktní verze, menší bratr GD-M, byla navržena pro setí trávy a krycích plodin ve vinicích a v městském prostředí. Mini GD je vybaveno všemi stejnými funkcemi a technologiemi jako GD-M, což umožňuje cenově dostupné a efektivní setí...

Pokračování zde.

 

Video 


 


 


 


 

 

<< zpět

 

více článků zde
BISO Česká republika BISO Schrattenecker, odštěpný závod   Čebín 444, 664 23 Čebín, Czech republic IČ: 06500277 / DIČ: CZ684283486   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Sedlec 338, 691 21 Sedlec u Mikulova, Česká republika
BISO Slovenská republika BISO Schrattenecker, s.r.o.   Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia IČ: 36747343 / DIČ: SK2022361649   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Ul. 1. Mája, SK - 947 01 Hurbanovo, Slovensko