autor:
Editor
publikováno:
8.2.2022

Slovensko výzva 52/PRV/2022

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – špeciálna rastlinná výroba a živočíšna výroba

31.2.2022 bola zverejnená nová výzva pre poľnohospodárov. Prihlasovanie je možné od 1.3. do 31.5.2022.

Finančné prostriedky z výzvy sú určené na výstavbu, rekonštrukciu, alebo modernizáciu objektov. Na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

Minimálna hranica požadovaných bodov je 55. Projekty sa budú zoraďovať podľa dosiahnutých bodov za príslušnú oblasť.

PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve sú pripravené aj katalógy cien, proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE.

Tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže už v rámci výzvy č. 50 už investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené, pričom v záujme transparentnosti prizve PPA do komisie externých odborníkov, zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež poslancov NR SR.

Vzhľadom k elektronickému podávaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok je nutné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na www.slovensko.sk

Zdroj: PPA

Ponuka strojov od BISO pre
poľnohospodárstvo, vinárstvo, sadárstvo a zelinárstvo


 

<< zpět

 

více článků zde
BISO Česká republika BISO Schrattenecker, odštěpný závod   Čebín 444, 664 23 Čebín, Czech republic IČ: 06500277 / DIČ: CZ684283486   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Sedlec 338, 691 21 Sedlec u Mikulova, Česká republika
BISO Slovenská republika BISO Schrattenecker, s.r.o.   Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia IČ: 36747343 / DIČ: SK2022361649   www.biso.eu / info@biso.eu   Zásilky pro administrativu: Ul. 1. Mája, SK - 947 01 Hurbanovo, Slovensko